Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring zal kort worden uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt binnen onze organisatie.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
Favori Tuinmachines verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Welke gegevens dit zijn is veelal afhankelijk van de dienst waar u gebruik van maakt en welke gegevens minimaal benodigd zijn voor een correcte afhandeling. De gegevens die worden verzameld zullen veelal middels formulieren door uzelf aan ons worden verstrekt. Er worden geen gegevens verzameld middels geautomatiseerde processen binnen deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer voor een dienst bijzondere persoonsgegevens benodigd zijn om deze dienst correct te kunnen verwerken, zal hiervoor te allen tijde toestemming aan u worden gevraagd, en zal daarnaast een heldere reden worden gegeven waar deze gegevens voor benodigd zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Favori Tuinmachines kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om u te informeren omtrent diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Favori Tuinmachines bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Favori Tuinmachines deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Favori Tuinmachines gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Favori Tuinmachines en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@favori-tuinmachines.be 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Favori Tuinmachines neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@favori-tuinmachines.be

Contactgegevens:

Favori Tuinmachines bvba
Kloosterstraat 92
2275 Gierle
014/65.95.03
info@favori-tuinmachines.be